eext Reserveren kan via email zie ook Mededelingen
DORPSMUSEUM "DE KLUIS" Middenstraat 3, 9463 PP  Eext Email: info@dorpsmuseumdekluiseext.nl  Banknummer NL16 RABO 0316 2105 52 POSTADRES Dorpsmuseum "de Kluis" p/a mw. G.Koerts Kromveen 36 9463 PN Eext
Naam		   	   	Functie		   	Email	  Dhr.	G. Bruining	   		Voorzitter			    Mw.	G. Koerts	   		Secretaris				    Dhr.	F. Bruins	   		Penningmeester					    Mw.	R. Mennega-Bult		Alg. Bestuurslid		 Mw.	T. Enting-Hadders 	Alg. Bestuurslid		 Dhr.	L. Hollander	   		Alg. Bestuurslid		  Bestuur
Entreeprijzen: Voor kinderen t/m 12 jaar is de toegangsprijs € 0,50 per kind. Voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen is de toegangsprijs € 2,50 per persoon.